A pinch of

04:28
0

Η UNIVERSE, η πρώτη Καλλιτεχνική Κοινότητα στην Ελλάδα, οργανώνει την αναπαράσταση της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας και Ιστορίας, με στόχο, να την προβάλλει στους Έλληνες και τους Ξένους επισκέπτες της χώρας μας, προάγοντας, έτσι, τον Πολιτισμό μας και τον Ελληνισμό, εδώ και στο Εξωτερικό.-
Προσφέρουμε μια Παράσταση σπονδυλωτής δομής, αποτελούμενη από Θεατρικά Δρώμενα, με θέματα της Ελληνικής Μυθολογίας - Ιστορίας .-

Στην Παράσταση, που περιέχει Χορόδραμα, Σκηνική Πάλη, Παγκράτιο και Αρχαϊκές Σπαθογραφίες, λαμβάνουν μέρος 8 Ηθοποιοί, με ανάλυση παρακάτω των δρώμενων.-
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Κείμενα και Σκηνοθεσίες: Αναφέρονται στα Δρώμενα
Σκηνικά - Κοστούμια - Μάσκες: Χάρης Σεπεντζής
Μουσική (Σύνθεση - Ενορχήστρωση): Μαρία Συμεών
Σπαθογραφίες - Σκηνική πάλη: Χάρης Γεωργιάδης
Χορογραφίες – Κινησιολογία : Τζίμ Κάλης και Σοφία Τρανά
Ειδικές Κατασκευές: Νίκος Σεπεντζής
Κατασκευή Σπαθιών: Χάρης Γεωργιάδης
Επεξεργασία Studio – Μίξη Ήχου : Νίκος Ξένος (APPLE PRODUCTIONS)
ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)
Τζων Γιαννακός, Φρόσω Κολοκώτσιου, Κων/νος Μάρκελλος, Γεωργία Μπάκα, Μαρίνα Παντελάκη, Γιάννης Ρούσσος, Μάνος Σοφουλάκης, Κων/νος Χαραλαμπόπουλος και η Μαρία Συμεών με τον Χάρη Γεωργιάδη, ως Φωνή Ρέας και Φωνή Δία, αντίστοιχα (voice off).-
Guest Star, Μαρίτα Ρίτζι
ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ:
Ηρακλής και Λερναία Ύδρα
(Ηρακλής, Ήρα, Ιόλαος, Πυθία, Λερναία Ύδρα)
Θεατρικό δρώμενο, βασισμένο στον συγκεκριμένο Άθλο του Ηρακλή.
Κείμενο και Σκηνοθεσία: Μαρία Συμεών
Σκηνική πάλη: Χάρης Γεωργιάδης
…………
Θησέας και Αριάδνη
(Θησέας, Μινώταυρος, Αριάδνη, Ποσειδώνας, Διόνυσος, Μίνωας, Πασιφάη, Λευκός Ταύρος, Αιγαίας, Πιτθέας, Δαίδαλος, Σάτυρος, Νέος,
Μαινάδες, Αίθρα, Αθηνά)
Θεατρικό δρώμενο, βασισμένο στην ιστορία του Θησέα, την γέννηση του Μινώταυρου και τη μεταξύ τους μάχη.
Κείμενο και Σκηνοθεσία: Μαρία Συμεών
Σκηνική πάλη: Χάρης Γεωργιάδης
…………
Τρωικός πόλεμος
(Αθηνά, Ήρα, Αφροδίτη, Πάρις, Μενέλαος, Έκτορας, Αχιλλέας)
Το δρώμενο είναι βασισμένο στην Ιλιάδα του Ομήρου και το μύθο του χρυσού μήλου της Θεάς Έριδος, που το διεκδικούσαν τρεις Θεές του Ολύμπου.
Κείμενο, Σκηνοθεσία και Σκηνική μάχη: Χάρης Γεωργιάδης
…………….
Πελοποννησιακός πόλεμος
(Αθηνά, Ήρα, 4 Πολεμιστές)
Το δρώμενο είναι βασισμένο στα ιστορικά γεγονότα του 5ου
αιώνα Π.Χ. όπως τα έχει γράψει ο Θουκυδίδης.
Κείμενο, Σκηνοθεσία και Σκηνική μάχη: Χάρης Γεωργιάδης.
……………
Οδυσσέας και Κίρκη
(Οδυσσέας, Κίρκη και Γυναίκα Συνοδός της, Ερμής, Σύντροφοι Οδυσσέα)
Το δρώμενο είναι performance, βασισμένη στην Οδύσσεια του Ομήρου και τις περιπέτειες του Οδυσσέα στο Νησί της Κίρκης.
Πρωτότυπο Κείμενο: Τζένη Παπαδημάτου
Διασκευή, Σκηνοθεσία, Δημιουργία performance, Χορόδραμα: Χρήστος Προσύλης
……………
Έρως
(performers)
Το δρώμενο είναι performance, βασισμένο σε λόγια του χορού που υμνούν τον Έρωτα από την Αντιγόνη του Σοφοκλή (έρως ανίκατε μάχαν, στίχοι 781-800). Το κείμενο είναι στα Αρχαία Ελληνικά με ζωντανά φωνητικά, ήχους και ρυθμούς.
Διασκευή, Σκηνοθεσία, Δημιουργία performance, Χορόδραμα: Χρήστος Προσύλης
……………
Τα κείμενα είναι σε Ελληνική & Αγγλική version με εξαίρεση (και στις δύο version) το «Έρως ανίκατε μάχαν..», που παρουσιάζεται στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα.
Η Παράσταση είναι διάρκειας δύο, περίπου, ωρών.-
Το Έργο, εκτός των Θεατρικών Σκηνών, θα παιχτεί σε Μουσεία, Πανεπιστήμια Ελλάδας και Εξωτερικού, Ξενοδοχεία και Αρχαιολογικούς Χώρους και, από τον Οκτώβριο 2014, θα παίζεται και για Σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια).


UNIVERSE, the first artistic community in Greece, organizes the representation of ancient Greek mythology and history in order to display to the Greeks and foreign visitors to our country, promoting, thus, our culture and Hellenism, here and abroad. - 
We offer a performance modular structure, consisting of theatrical events, with themes of Greek Mythology - History. - 
In the show, which contains Ballet, Stage Wrestling, Pankration and Archaic swordfights eight actors  take part  , with the analysis of the happenings below. - 
FACTORS OF THE PROJECT: 
Texts and Direction that Indicate the Events 
Sets - Costumes - Masks: Harris Sepentzis 
Music (Composition - Orchestration): Maria Simeon 
Spathografies (Swordfights)  - fight choreography: Haris Georgiadis 
Choreography - Kinesiology: Jim Kallis and Sophia Trana 
Special Construction: Nick Sepentzis 
Construction of Swords: Haris Georgiadis 
Edit Studio - Sound Mixing: Nick Xenos (APPLE PRODUCTIONS) 
The actors (alphabetically) 
John Giannakis,Frosso Kolokotsiou, Kon / nos Marcellos, Georgia Baka, Marina Pantelaki, Yiannis Roussos, Manos Sofoulakis, Kon / nos Charalampopoulos and Maria Simeon with Haris Georgiadis, as Rhea & Jupiter, respectively (voice off). - 
Guest Star, Marita Ritzi 

The events: 
Hercules and Hydra 
(Hercules, Hera, Iolaus, Pythia, Hydra) 
Theatrical event based on specific feats of Hercules. 
Text and Direction: Maria Simeon 
Fight choreography by Haris Georgiadis 
............ 
Theseus and Ariadne 
(Theseus, Minotaur, Ariadne, Poseidon, Dionysus, Minos, Pasiphae, white bull, goat, Pittheus Daedalus, Satyr, Young, 
Maenads, Aethra, Athena) 
Theatrical event, based on the story of Theseus, the birth of the Minotaur and the battle between them. 
Text and Direction: Maria Simeon 
Fight choreography by Haris Georgiadis 
............ 
Trojan War 
(Athena, Hera, Aphrodite, Paris, Menelaus, Hector, Achilles) 
The performance is based on Homer's Iliad and the myth of the golden APPLE of Eris, Goddess, who claimed three Goddesses of Olympus. 
Text, Direction and Stage Battle: Haris Georgiadis 
................ 
Peloponnesian war 
(Athena, Hera, 4 Warriors) 
The performance is based on historical events of the 5th 
century BC as written by Thucydides. 
Text, Direction and Stage Battle: Harris Georgiades. 
............... 
Odysseus and Circe 
(Odysseus and Circe Woman session, Hermes, Ulysses Partners) 
The performance is based on Homer's Odyssey and the adventures of Odysseus on the island of Circe. 
Original Text: Jenny Papadimatou 
Adaptation, Direction, Creation performance, Ballet: Christos Prosylis 
............... 
Cupid 
(performers) 
The performance is based on words of the chorus praising Eros Antigone by Sophocles (Eros Anikate Mahan, verses 781-800). The text is in Ancient Greek with live vocals, sounds and rhythms. 
Adaptation, Direction, Creation performance, Ballet: Christos Prosylis 
............... 
The texts are in Greek and English version except (both versions) the "Eros Anikate Mahan, that is outlined in Ancient Greek Language. 
The Performance lasts two about hours. - 

The Project, except  for the theatrical setting, will be played in Museums, Universities, Greece and Abroad, Hotels and Archaeological Sites and, starting October 2014, will be played for Schools (High Schools).

0 comments:

Post a Comment

Attention

Unless otherwise specified, some photos posted in here do not belong to A Pinch of Soul and Style. If you own copyright to an image on this blog and would like recognition or removal, please contact us!